Voor het ogenblik zijn wij nog volop in onderhandeling over onze start- en eindlocatie.
Zoals gewoonlijk zal deze in het Centrum Roeselare liggen.
Exacte locatie zal nog worden meegedeeld in de loop van ons werkjaar.